Gå till framsidan
Old Tablers Sverige
Personuppgifter
 
Nedan beskriver vi hur OTS hanterar och skyddar dina personuppgifter.

Acceptera OTS dataskydds- och integritetspolicy här


Hantering av personuppgifter

Dataskydds och – integritetspolicy

I Old Tablers Sverige (OTS) är vi måna om att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och med denna policy vill vi förtydliga hur vi samlar in data, behandlar och delar den med andra.

Som medlem i OTS accepterar du vår dataskydds- och integritetspolicy och godkänner att vi hanterar dina personuppgifter enligt beskrivna punkter.

OTS hanterar vi dina personuppgifter enligt den lagliga grunden Avtal i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen GDPR.

I de fall OTS lagrar digitala mötesprotokoll stödjer vi detta med den lagliga grunden Intresseavvägning då protokollen är viktiga för att beskriva OTS historiska verksamhet.

Vi värnar om din integritet genom:
  • minimal insamling av data och att samla in minimalt med information kring dig och ditt användande av vår medlemswebbplats.
Den personinformation som vi lagrar är:
  • namn, adress, epost, telefon samt födelsedatum. Arbetsgivare och yrke är valfritt.
  • information om möten och deltagande.
  • information om klubbuppdrag i klubben, distriktet samt på riksnivå.
  • digitala mötesprotokoll där det kan finnas bilder på dig

Uppdaterad information

Vi bearbetar aktivt vårt medlemsregister och inaktiverar konton för personer som inte längre är medlemmar i OTS och du kan när som helst uppdatera eller radera delar av dina personuppgifter i ditt konto.

Radering av data

Du har alltid rätt att helt radera alla dina personuppgifter hos OTS. För att göra det kan du kontakta oss på dataskydd@oldtablers.org

Avtal med tredje part

I några enstaka fall delar vi din personinformation med andra organisationer eller företag exempelvis för utskick av medlemstidningen och då hanterar vi detta “lån” av information genom ett personuppgiftsbiträdesavtal där de förbinder sig att värna om din integritet precis som vi gör. All data som OTS sparar hos tredje part finns lagrad inom EU/EES.

Ansvar

Hos OTS är firmatecknarna personuppgiftsansvariga och jobbar aktivt för att se till att din personinformation hanteras korrekt. Du kan närsomhelst nå oss för frågor via dataskydd@oldtablers.org Ansvarig myndighet för att upprätthålla dataskyddsförordningen är Datainspektionen, läs mer om detta här: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen

Namn 
Lösen 
 
Hämta Ditt login här »

OTS | Klubb |


Copyright © 2009-2021 Old Tablers Sweden
Kommentarer och synpunkter skickas till .
Visad 1 407 gånger